សេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាក់ខែអប្បបរមា

0
10

ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២២

=======

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
Next articleសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវផ្តល់យុត្តិធម៍ដល់បុគ្គលិកណាហ្គាវ៉ើល

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here