សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកអនុប្រធានថាច់ សេដ្ឋា

0
40

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ជុំវិញការចាប់ និងឃុំខ្លួនលោក ថាច់ សេដ្ឋា អនុប្រធានគណបក្ស ភ្លើងទៀន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នំា២០២៣នេះ។

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្ដីថ្លែងការណ៍គណបក្ស ភ្លើងទៀន
Next articleសេចក្តីប្រកាសពត៌មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយក្នុងផេចក្រសួងពត៌មានថ្នាក់ជាតិ

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here