លក្ខន្តិកៈគណបក្សភ្លើងទៀន

0
129

បុព្វកថា :

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ក្រុង-ប៉ារីស និងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ពុំទាន់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយ ហើយពលរដ្ឋខ្មែរ ក៍មិនទាន់ទទួលបានកិច្ចការពារ និងបម្រើឲ្យសមជាម្ចាស់អំណាច ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិនេះនៅឡើយដែរ។

គណបក្សភ្លើងទៀន មានកាតព្វកិច្ចចូលរួម និងជម្រុញឲ្យការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្ត ទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់សុខដុមរមនាក្នុងសង្គម ដល់សុខសន្តិភាពពិតប្រាកដ ដល់ការលូតលាស់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងប្រទេស និងដល់ការធានាកិច្ចការពារ កុំឲ្យមានជម្លោះ រវាងជាតិឯង ដែលអាចនាំមកនូវសង្គ្រាម បង្ហូរឈាម បង្កើតនូវទុក្ខវេទនានិរាសព្រាត់ប្រាស់ យ៉ាងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សា ដូច ដែលប្រជា ជាតិយើង ធ្លាប់ទទួលរងកន្លងមក។

លក្ខន្តិកៈគណបក្សភ្លើងទៀន។ ខាងលើជារូបភាព ខាងក្រោមជាភីឌីអេស្វ(pdf)។

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleប្រវត្តិគណបក្ស ភ្លើងទៀន
Next articleសកម្មភាពពង្រឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តបាត់ដំបង

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here