សេចក្តីថ្លែងការណ៍​គណ​បក្ស ភ្លេីង​ទៀន​ ចំពោះ​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

0
28

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីជំហររបស់គណបក្ស ភ្លេីងទៀន
Next articleកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណបក្ស ភ្លើងទៀន ដើម្បីបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here