សារនយោបាយអាទិភាព ៥ ចំណុចគណបក្ស ភ្លើងទៀន

0
48

រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្ស ភ្លើងទៀន

យោងសេចក្ដីសម្រេចនៃសមាជវិសាមញ្ញគណបក្ស ថ្ងៃ ១១ កុម្ភៈ ២០២៣

  • ១-ការអប់រំល្អ បង្កើតការងារសម្រាប់យុវជន ១លាននាក់
  • ២-កម្មករ ប្រាក់ខែទាបបំផុត ១លាន ២សែនរៀល និងមន្ត្រីរាជការ ទាបបំផុត ២លានរៀល
  • ៣-កសិផលថ្លៃ ជីថោក ប្រេងថោក ការប្រាក់ទាប
  • ៤-ចាស់ៗអាយុ ៦៥ឡើង ទទួលបានប្រាក់ ២០ម៉ឺនរៀល រៀងរាល់ខែ
  • ៥-ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ឥតបង់ប្រាក់

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleគោលនយោបាយអាទិភាព ៩ ចំណុចរបស់គណបក្ស ភ្លើងទៀន
Next articleសេចក្តីប្រកាសពត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំគណ:កម្មការអចិន្ត្រៃយ៍

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here