សេចក្តីប្រកាសគណបក្សភ្លេីងទៀន

0
55

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយក និងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សរាជធានី-ខេត្ត ទូទាំងប្រទេស នាល្ងាច ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្តីប្រកាសពត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំគណ:កម្មការអចិន្ត្រៃយ៍
Next articleគណបក្ស ភ្លើងទៀន ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here