សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយក ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

0
16

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្ដីថ្លែងការណ៍គណបក្ស ភ្លើងទៀន ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
Next articleគណបក្ស ភ្លើងទៀន សូមស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនគណបក្ស ភ្លើងទៀន ដែលជាអ្នកទោសមនសិការ ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here