សេចក្ដីថ្លែងការណ៍គណបក្ស ភ្លើងទៀន ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

0
15

គណបក្ស ភ្លើងទៀន សូមអំពាវនាវដល់សមាជិក សមាជិកា និងសកម្មជនគណបក្ស ភ្លើងទៀន ទាំងអស់ កុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឌិតព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនានា ហើយត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ ដោយគោរព និងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន នូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមាននានា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleលោក សេង ម៉ារឌី អគ្គហេរញ្ញិកគណបក្ស ភ្លើងទៀន និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិចាស់វស្សាម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសេរីនិយម និងប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ី (CALD) ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចដឹកនាំ CALD សម្រាប់អាណត្តិថ្មី
Next articleសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនាយក ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here