អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

0
24

ប្រធាន៖ president@candlelightparty.org

អនុប្រធានទី១៖ vp_1@candlelightparty.org

អនុប្រធានទី២៖ vp_2@candlelightparty.org

អគ្គលេខាធិការ៖ sg@candlelightparty.org

អគ្គហេរញ្ញិក៖ treasure@candlelightparty.org

ការិយាល័យរដ្ឋបាល៖ admin@candlelightparty.org

ការិយាល័យព័ត៌មាន៖ info@candlelightparty.org

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleឯកឧត្ដម ថាច់ សេដ្ឋា ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានVOA
Next articleកិច្ចប្រជុំគណបក្សភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញ

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here