សេចក្តីប្រកាសស្វាគមន៍ការចូលរួមការតស៊ូដេីម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគ្រូរ៉ុង ឈុន

0
26

គណបក្ស ភ្លើងទៀន សម្ដែងការរីករាយ និងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុត ចំពោះការសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់លោក រ៉ុង ឈុន ជាមួយគណបក្ស ភ្លើងទៀន។

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្តីប្រកាសថ្នាក់ដឹកនាំគណកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តកណ្តាល
Next articleបទបាថកថារបស់លោកលី ម៉េងឃាង ប្រធានគណកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តកណ្តាល

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here