សេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបក្សភ្លើងទៀនអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ

0
11

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍គណបក្សភ្លើងទៀន ក្នុងឱកាសខួបលើកទី១១២ នៃទិវានារីអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleចលនាស្រ្តីគណបក្សភ្លើងទៀនប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា២០២៣
Next articleសារលិខិតថ្វាយព្រះពរក្នុងវរោកាសទិវានារីអន្តរជាតិ

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here