សេចក្តីជូនដំណឹងទទួលស្គាល់សមាជរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

0
42

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ស្ដីពី ការទទួល​ស្គាល់​លទ្ធផល​សមាជ​វិសាមញ្ញ​គណបក្ស​ ភ្លើងទៀន  ថ្ងៃ ១១ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២៣

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleតំណាងសហគមអឺរ៉ុបជួបប្រធាននិងសហការីនៅខេត្តកំពង់ធំនៅទីស្នាក់ការខេត្ត
Next articleសិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្កើនបេក្ខភាពស្រ្តីក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here