សេចក្ដីថ្លែងការណ៍គណបក្ស ភ្លើងទៀន

0
40

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសូមស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតសុក ហាច សេដ្ឋវិទូខ្មែរ
Next articleសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកអនុប្រធានថាច់ សេដ្ឋា

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here