លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិប្រធានស្តីទី

0
76

លោកបណ្ឌិត សុក ហាច ត្រូវបានផ្ទេរសិទ្ធិជា ប្រធានស្តីទីគណបក្ស ភ្លើងទៀន ដើម្បីដឹកនាំ និងចាត់ចែងការងារគណបក្សប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងពេលអវត្តមានរបស់លោកប្រធាន ទាវ វណ្ណុល ចាប់ពី ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ពេលលោកប្រធានមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

NEWSWEEK

សមាជិក-សមាជិកាគណបក្សភ្លើងទៀនដុតដៃដុតជើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្លួន គឺក្តីសុបិន្តនៃជ័យជំនៈប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់គ្នា!
Members of Candle Light Party have well resiliently prepared to reach out our dream, the dream of democracy for all Khmers!

We don’t spam! Read our privacy policy[link] for more info.

Previous articleសេចក្ដីថ្លែងការណ៍គណបក្ស ភ្លើងទៀន ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
Next articleលោករ៉ុង ឈុន អនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀន បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានជប៉ុន

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here